top of page

אקטיביזם

חרטנו על דגלנו להיות פרו אקטיבים, לפעול כאן ועכשיו כדי להשפיע על עתידנו. לא ניתן עוד לפוליטקאים, פקידים ואינטרסנטים להרע לנו. קמנו והתחלנו לפעול...ולא נפסיק יותר לעולם!

אנחנו נהייה בכל מקום בו התעשייה שלנו צריכה אותה בין אם לחקיקה חיובית, ממניעת חקיקה שלילית, הקצאת תקציבים ועוד...אנחנו פה וקולנו  ישמע בחוזקה ובבהירות!

bottom of page