top of page

מידע מקצועי

מידע לקבלת פיצויים ממס הכנסה למסעדני עוטף עזה

עסקים בינוניים וזעירים - הזדמנויות וכלי סיוע

תקן EMV

מידע על אלרגיות

שכר מלצרים

בקשה לסקירת פתק נתינת טיפ למלצר - הרשות להגנת הצרכן

מגמות בענף המסעדנות

אכיפה נגד מסתנני עבודה

חוק המזון החדש - הנחיות

הכרה בהוצאות - מתנות

פסיקת הטיפים - קווים מנחים 

bottom of page