top of page

מידע חשוב לתקופת הקורונה

מסעדנים יקרים.

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, אשר פוגע בנו בכל המישורים, החלטנו לרכז לכם את כל מה שצריך לדעת לתקופה הקרובה:

מידע רלוונטי לעסק, טפסים חיוניים והנחיות מעודכנות ממשרדי הממשלה.

אנו נמשיך לעדכן ולתמוך איפה שצריך.

כוחנו באחדותנו ויחד נעבור את זה!

מסמך דרישות לעיריית תל אביב

מסמך הבהרות בענייני הקורונה

צעדים פיקוחיים - בנק ישראל

דיווחים ותשלומים לרשות המיסים

טופס שחרור לחל"ת

הנחיות למעסיקים - חל"ת

מכתב לשוכרים במתחמי G

bottom of page