top of page

פעילות מול הכנסת, השרים ורשות המיסים

פעולות חירום לפני הבחירות

7.1.2019

מסמך לשר האוצר

5.3.2019

מסמך לשר האוצר

12.3.2019

סיכום נק' צרכי התעשיה

8.10.2018

סיכום נק' צרכי התעשיה

26.11.2018

סיכום נק' צרכי התעשיה

1.1.2019

פגישה עם שר האוצר

3.10.2018

bottom of page