מסעדנים חזקים ביחד.png
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon

©2018 מסעדנים חזקים ביחד!

שקיפות ופעילות

החזון, הערכים ומטרות העמותה

מבנה ארגוני

אישור הקמת עמותה

מסמך ניהול ספרים

מסמך פטור מניכוי

תקנון העמותה