top of page

טיהור המסעדה מוירוסים וחיידקים
באמצעות מכשירי טיהור  ViruSafe

מסעדנים חזקים ביחד הטבות

תנאים ותמחור - מסעדנים חזקים ביחד


תמחור ההשכרה:

1. מכשיר קטן (טווח פעולה של עד 40 מ"ר): 185 ₪ לחודש.

2. מכשיר גדול (טווח פעולה של עד 100 מ"ר): 275 ₪ לחודש.

תנאי תשלום:

חודש בחודשו בהוראת קבע שאינה תופסת מסגרת.

 

תקופת השכרה מינימאלית:

7 חודשים כולל 1 חודש מתנה.

 

דמי התקנה:

1. יתווספו 50 ₪ לחודש על המכשיר הראשון ו- 15 ₪ לחודש על כל מכשיר נוסף.

2. לא ישולמו דמי התקנה כנגד התחייבות לשנה.

דמי תחזוקה:

כלולים במחיר ההשכרה.

 

דמי פקדון:

2 חודשי השכרה (יוחזרו בתום תקופת השכירות).

 

 **כל המחירים אינם כוללים מע"מ **

איש קשר לפרטים נוספים ומימוש הטבה:

טל - 052-8494999

 
 
 
 
bottom of page