top of page

ליווי ועזרה למסעדות - FOODEX

 
פודקס | FoodEx

FOODEX בניהולו של אלי זכר, כלכלן בעל ניסיון של שנים בהתמחות במסעדות ועסקי המזון באה לעזור למסעדנים לצאת מחוזקים ויותר מדוייקים ממשבר הקורונה.

 

בעת זו לאור מורכבות ניהול העסק נדרשים כלים נוספים שיעזרו לכם להפיק מהעסק את המיטב ולשמור על רווחיות בכל מחיר.

אנו מציעים לחברי ״מסעדנים חזקים ביחד״ הטבה בלעדית ויחודית - ליווי עסקי חודשי בסיסי ושוטף לבעלי עסקים בתחום המסעדות במחיר מיוחד. מטרת הליווי הינה שיפור הרווחיות ,תפעול שוטף ומסודר ומצפן עבור בעל העסק לגבי התוצאות העסקיות שלו.

הליווי יתבצע באמצעות דוח רווח והפסד חודשי ונקודת איזון עבור העסק. בדוח תוכלו לבחון את ההכנסות של העסק ואת כל ההוצאות הקבועות, ההוצאות המשתנות וספירות המלאי. להלן הנושאים הכלולים בחבילת הבסיס ובחבילה המורחבת:

 

״חבילת הבסיס החודשית״:

1 .ניתוח עלויות מזון.

2 .ניתוח עליות מעביד.

3 .ניתוח הוצאות קבועות כגון שכירות ארנונה דמי ניהול וכו..

4 .ניתוח הוצאות משתנות כגון ,חשמל מים, גז, תיקונים וכו..

5 .ניתוח הוצאות הנהלה וכלליות.

6 .חישוב נקודת איזון לעסק בהתאם להוצאותיו.

 

״חבילת ליווי שוטף מורחב״:

1 .בקרה על תזרים מזומנים , בדיקה שוטפת של התזרים והתרעה לפני בעיות אובליגו .תיכנון נכון של הכנסות והוצאות.

2 .פיתוח עסקי ופתיחת אפיקי הכנסה נוספים באמצעות כ"א קיים וללא עלויות קבועות נוספות. 3 .בניית תוכניות עסקיות.

4 .ניתוח שיטות העבודה והייצור , ניתוח נהלי העבודה והייצור הנהוגים כיום.

5 .בחינת מצבת כ"א כיום, בעלי תפקידים ,הגדרת תפקידים ואחריות של כל נושא תפקיד.

6 .בחינת נושא ניהול מלאים ניהול פחת ועלויות ייצור.

7 .בדיקת עצי מוצר (במידה ויש כאלו).

8 .בניית תפריטים מאוזנים.

9 .בחינת התאמת מערכת המידע לפעילות הנדרשת.

10 .נושאים נוספים שיעלו תוך כדי הליווי.

 

לחברי עמותת "מסעדנים חזקים ביחד" יינתן מחיר מיוחד עבור הליווי העסקי הבסיסי בסך של 900 ש”ח לא כולל מע״מ בכל חודש בהתחייבות מינמאלית של 3 חודשי שירות.

עלות הליווי העסקי המורחב תסוכם בממחיר מוזל לחברי ״מסעדנים חזקים ביחד״ עבור כל עסק ועסק בהתאם לצרכיו ותיתן הטבה. זמין לכם/ן לכל שאלה בנושא.

 
foodex
bottom of page