top of page

הסדר עם הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות לתשלומי השמעה פומבית של מוסיקה 

מסעדנים חזקים ביחד הטבות
bottom of page