top of page

מענק עובדים חדשים - OJT

 

מסעדנים חזקים ביחד בנו יחד עם משרד העבודה והרווחה תוכנית מענקים ייחודית למסעדנים

מענקי OJT למסעדנים חזקים ביחד

ממליצים לכל מי שמעסיק עובדים חדשים, ליצור קשר עם העמותה לקבלת הסברים 

 
bottom of page